O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon