O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon Battery Hill, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon O’Sullivan House, Salcombe, Devon

Stan Bolt: Architect